Stratejimiz

*Eğitim programımızı “Her Öğrencimize Özel Öğretim ve Ödev Sistemi” ilkesi doğrultusunda şekillendirir ve uygularız.

*Özel Ders, Dershane ve Etüt sistemlerini aynı kurumda toplayarak 3’lü sistemle öğrenci başarımızı 3’e katlamayı hedefleriz.

*Her öğrencimizin özel bir yeteneği olduğuna inanırız, bu yeteneğin keşfinde çocuğumuza yardımcı oluruz.

*Velilerimiz, okullarımız için vazgeçilmez birer destektir.

*Yönetim ve öğretim kadrosu, yardımcı personel olarak sorumluluklarımızı titiz bir şekilde yerine getirir, özverili ve güçlü bir ekip çalışması ruhuyla hareket ederiz.

*Bütün öğrencilerimizin akademik alanda ve hayatta başarıyı amaç edinmiş bireyler olarak yetişmesi en büyük idealimizdir.

*Öğrencilerimizi sorgulayan, eleştiren ve eleştirilere açık, toplumda kendine saygın bir yer edinebilen, bu konsepti “Değerler Eğitimi” ile bütünleştirebilen bireyler olarak yetiştiririz.

*Beşfen Okullarının personeli kurumunu sever, kurumunun başarısını ve saygınlığını artırmak için sınırsız çalışır.

*Beşfen Okulları olarak, bir öğretim kurumu olmanın yanında öğrencilerimizin psikolojik ve öğrenmeye dayalı sorunlarını da tespit eder, bu sorunların çözümü için gerekli rehberlik çalışmalarını yürütürüz.

*Okul yönetimi, katılımcı, demokratik yönetim sergileyerek öğretmen, veli ve öğrencilerin görüş ve fikirlerine değer verir.