Rehberlik

Çocuklarımızın kendini ifade etme ve kendini tanıma noktasında karşılaştığı sorunlara çözümler üretir, sosyal gelişimleri noktasında yol gösterir ve okul içi dinamikleri belirleyerek okul-aile-öğrenci arasındaki ilişkiyi sağlıklı bir biçimde koordine eder.

 

Sınav kaygısı testleri ve kurumumuzun uyguladığı sınav sonuçlarını dikkate alarak, duyduğu kaygı başarısını gölgeleyen öğrencileri tespit eder ve "Kaygılı Öğrenci Olmama" adına gerekli çalışmaları yürütür.

 
Kimdir bu?
Otobiyografi, Burdon Dikkat Testi gibi test ve envanter çalışmaları ile öğrencilerimizin bireysel durumları ölçülür ve saptanan problemler çözüme kavuşturulur. 
 
Anasınıfı grubumuz için çeşitli Drama etkinlikleriyle çocuklarımızın sosyal uyum gücünü arttırarak kendini ifade eden özgüvenli bireyler olmaları, çevrelerinin ve kendilerinin farkına varmaları sağlanır.
 
Cuma günleri son ders saatinde rehberlik servisi tarafından belirlenen milli ve manevi değerlere esas temalar sınıf rehber öğretmenlerince sınıflarında işlenerek çocuklarımızın "Değerler Eğitimi" almasını sağlar.
 
Verimli Ders Çalışma yöntemleri, Zamanı etkin kullanma Davranış kontrollü alanlarında birey ve grup eğitimleri verir.
Alanında başarılı ve ünlü eğitimcileri, yazarları, sporcuları ve sanatçıları öğrencilerimize birikimleri aktarmak üzere okullarımıza davet eder.