Rehberlik

Örnek Resim

Rehberlik Programımız;

Çocuklarımızın kendini ifade etme ve kendini tanıma noktasında karşılaştığı sorunlara çözümler üretir, sosyal gelişimleri noktasında yol gösterir ve okul içi dinamikleri belirleyerek okulaile- öğrenci arasındaki ilişkiyi sağlıklı bir biçimde koordine eder.

Okula uyum problemi yaşayan öğrenci sorunlarını giderir, okul kurallarına uyulması noktasında sıkıntı yaşayan öğrenciler için çözümler üretir.

Planlı ve etkili çalışma yöntemlerini öğretir, öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini, sınırlı ve güçlü yönlerini keşfetmelerine olanak tanır.

Sınav kaygısı testleri ve kurumumuzun uyguladığı sınav sonuçlarını dikkate alarak, duyduğu kaygı başarısını gölgeleyen öğrencileri tespit eder ve “Kaygılı Öğrenci Olmama” adına gerekli çalışmaları yürütür.

Küçük yaş gruplarımız için çeşitli Drama etkinlikleriyle çocuklarımızın sosyal uyum gücünü arttırarak kendini ifade eden özgüvenli bireyler olmalarını, çevrelerinin ve kendilerinin farkına varmalarını sağlar

Öğrencilerimize yönelik uygulanan test ve uygulamalardan bazıları;

  • Problem tarama envanteri
  • Devamsızlık-Başarısızlık nedenleri envanteri
  • Sınav kaygısı envanteri
  • Otobiyografi
  • Snellen göz tarama testi
  • Burdon dikkat testi
  • Kime göre ben neyim?
  • Öğrenme stilleri envanteri
  • Ayrıca ihtiyaca yönelik bireysel uygulanan test ve taramalar