Ölçme ve Değerlendirme

Beşfen Okulları olarak Ölçme ve Değerlendirmeye en az öğretim kadar önem veriyor, profesyonel bir birim tarafından düzenli aralıklarla öğrencilerimizin davranış ve akademik alandaki ilerlemelerini ölçüyoruz.

Ortaya koyduğumuz sonuçları ise rehber öğretmenlerimiz denetiminde velilerimizle paylaşarak ailelerimizin de bu ilerlemelerden haberdar olmasını sağlıyoruz.

Bu Amaçla
 
 İlkokul(1-4 sınıflar) grubumuza bir öğretim yılında  6 SBS (Seviye Belirleme Sınavı)
 Ortaokul(5-7 sınıflar) grubumuza bir öğretim yılında  7 BÖS (Bilgi Ölçme Sınavı)
 Ortaokul 8.sınıflarımıza ise bir öğretim yılında  8 TEOG Sınavı
 
Ayrıca 8.Sınıflarımıza "Türkiye Geneli Ortak Sınav" tarihinden itibaren iki haft önce her gün TEOG sınavı uygulanmaktadır.
Bu sınavlarda; 
Çocuklarımızın eksiklerini görmeyi
Zaman kullanma becerisini ilerletmeyi
Öğrencilerimizin sınav kaygısını yenmeyi
Tüm sınav tiplerinde başarılı olmayı
Öğrencilerimizin öğrendiklerini unutmamasını
Konuların anlaşılmasında çocuklarımızın zorlandıkları noktaları görmeyi amaçlarız.