Anasınıfı

Anasınıfımız Bakanlığımızın da önerdiği Blok Merkez, Kitap Merkezi, Müzik Merkezi, Sanat Merkezi, Fen Merkezi, Dramatik Oyun Merkezi gibi “Öğrenme Merkezleri” dikkate alınarak dizayn edilmiştir.

Beşfen Anasınıfı Eğitim Programımızın Genel Amaçları;
 
Çocuklarımızı ilkokula hazırlamak.
Türkçeyi doğru konuşma ve etkin kullanma becerisi kazandırmak.
İngilizce eğitiminde temel oluşturmak.
Çocuklarımızın bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak.
Sosyal bir ortamda etkileşimlerde bulunarak yardımlaşma, dayanışma, paylaşma, kendini ifade edebilme gibi davranışların gelişimini sağlamak.
Çocuklarımızın yetenek ve bireysel farklılıklarını ortaya koyarak, bunlar ışığında ÖZGÜVEN kazanmalarına yardımcı olmak.
Çocuklarımızı çok yönlü değerlendirerek aileyi objektif bir biçimde bilgilendirmek.
Anasınıfı eğitim programımızın dili oyundur ve BEŞFEN ANASINIFI olarak diyoruz ki; “Bırakalım çocuklar en iyi bildikleri işle öğrensinler.”