Hedeflerimiz

Türk Milli Eğitimi Temel Kanununda ifade edilen;Türk Milli Eğitiminin genel amaçları,temel ilkeleri,Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda bireyler yetiştirmek

Bilimsel düşünme ve proje geliştirme felsefesi kazandırmak

Kurumumuzda eğitim öğretim ve yönetim kalitesini yükseltmek

En iyiye ulaşmak için çalışanların motivasyonunu en süt düzeye çıkararak,etkinlik,verimlilik,iletişim ve işbirliğini arttıracak yapılandırmayı sağlamak
Çalışanları tanıma ve takdir etmeye dayalı performans değerlendirme ve kariyer geliştirme sistemini kullanmak
Sürekli iyileştirmeyi sağlamak için otokontrol,özdeğerlendirme ve denetim sistemini yol gösterici bir anlayışla geliştirmek
Özel öğretim alanına velinin teşviki için ucuz ve kaliteli hizmet sunmak
Bir üst okula tüm öğrencilerin en üst performansla yerleşmelerini sağlamak
Öğrencilere evrensel değerleri kazandırmak
Öğrencilerin “kendilerini gerçekleştirmelerine” imkan sağlamak
Kaliteyi arttırarak örnek ve lider bir okul olmak