İlke ve Değerlerimiz

İlkelerimiz

Katılımcı,demokratik,sürekli gelişim ve değişimden yana olan yönetim anlayışımız Sevgiye dayalı disiplin anlayışı hakimdir

“Öğrenmeyen öğrenci yoktur” anlayışıyla hareket edilir

Bilimin ışığında aklın yolunda;yaparak yaşayarak öğrenmeyi ön planda tutarız. Eğitim ve öğretim alanındaki yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip eder ve uygularız

Çalışanlarımız arasında karşılıklı güven esastır.

“Ben “ yerine “Biz” felsefesine inanırız.

Doğru ve etkili bir iletişimin eğitimde başarıyı arttıracağına inanırız.

Değerlerimiz

Velilerimizin okullarımız için vazgeçilmez birer destek olduğuna inanırız.

Sevgi ve hoşgörüye dayalı disiplin anlayışı hakimdir

“Öğrenmeyen öğrenci yoktur” anlayışıyla hareket edilir

Her öğrencinin özel bir yeteneği olduğuna inanırız ve bu yeteneğin keşfinde öğrencilerimize yardımcı oluruz.

Eğitim ve öğretim alanındaki yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip eder ve uygularız

Yönetim ve öğretim kadrosu, yardımcı personel olarak sorumluluklarımızı titiz bir şekilde yerine getirir, özverili ve güçlü bir ekip çalışması ruhuyla hareket ederiz.

Okul yönetimi olarak, katılımcı, demokratik yönetim sergileyerek öğretmen, veli ve öğrencilerin görüş ve fikirlerine değer veriririz.

Doğru ve etkili bir iletişimin eğitimde başarıyı arttıracağına inanırız.

Sürekli gelişim felsefesiyle iç ve dış müşteri memnuniyetinin arttırılmasına çalışılır.