Hedeflerimiz

Örnek Resim

Türk Milli Eğitimi Temel Kanunu’nda ifadesini bulan Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda bireyler yetiştirmek,

Öğrencilerimize mutlaka milli, manevi ve evrensel değerleri kazandırmak,

Bilimsel düşünme ve proje geliştirme felsefesi kazandırmak,

Kurumumuzda eğitim, öğretim ve yönetim kalitesini yükseltmek,

En iyiye ulaşmak için çalışanlarımızın öğrencilerimizin motivasyonunu en üst düzeye çıkarmak,

Etkinlik, verimlilik, iletişim ve işbirliğini artıracak yapılanmayı sağlamak,

Çalışanlarımızı performans değerlendirme ve kariyer geliştirme sistemleriyle geliştirmek,

Sürekli iyileştirmeyi sağlamak amacıyla iç denetim sistemini yol gösterici bir anlayışla geliştirmek,

Bir üst kademeye tüm öğrencilerimizin üstün başarılarla geçişlerini sağlamak,

Öğrencilerimizin “kendilerini gerçekleştirmelerine” imkan sağlamak,

Kaliteyi arttırarak örnek ve lider bir okul olmak,