Bilim ve Teknoloji Kulübü

Bilim merak duygusuyla başlar ve çocuklarımızda bu duygunun oluşması ancak bilimle uğraşmaları ve ilgilerini çekecek projelerde yer almalarıyla mümkündür. Çocuklarımızın okullarında bilimsel verileri en rahat gözlemleyeceği yerler laboratuarlardır. Ülkemizde okullarda laboratuarlar bulunmasına karşın konuların çokça deneylerle desteklenmemesi hem konuların görselliğini hem de akıllarda kalma süresini azaltmaktadır.

Bilim ve teknoloji kulübümüzün en temel işlevlerinden biri okullarımızda laboratuar ortamının daha etkin kullanılmasını sağlamak ve bu amaca yönelik rehber öğretmenler denetiminde aktiviteler ortaya koymaktır. Her sınıfımızdan seçilecek olan 2 kulüp üyesi kendi aralarında bir başkan seçer ve belirli zamanlarda toplantılar gerçekleştirerek yapılacak etkinlikleri, çeşitli bilim merkezlerine düzenlenecek gezileri, fen ve hayat bilgisi derslerinde uygulanacak deney önerilerini rehber öğretmenlerine iletirler.